Meteen naar de content

 Betaal later met   Klarna

Gratis verzending Nederland & België 🚚

Voor 23:00 besteld = Vandaag verzonden

klantenservice@lyndo.nl

  Privacy beleid

  Privacy beleid

  Website: https://www.lyndo.nl

  Over ons privacy beleid

  Lyndo is zeer begaan met uw privacy. Wij verwerken alleen gegevens die wij nodig hebben om onze diensten te (verbeteren) en gaan zorgvuldig om met alle informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Lyndo. Dit Privacybeleid beschrijft welke informatie over u wij verzamelen, waarvoor deze informatie wordt gebruikt, en met wie en onder welke voorwaarden deze informatie kan worden gedeeld met derden. We leggen ook uit hoe we uw gegevens opslaan, hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacy contactpersoon, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

   

  Over onze gegevensverwerking

  Hieronder kunt u lezen hoe we uw gegevens verwerken, waar we ze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en aan wie gegevens zichtbaar zijn.

   

  Webwinkel software

  Wij maken gebruik van webhosting en e-maildiensten van Shopify, Google G Suite en Klaviyo, Voor onze webhosting maken wij gebruik van de diensten van een webhostingbedrijf. Persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het gebruik van onze website en diensten worden gedeeld met onze webhost, die toegang tot deze informatie nodig heeft om (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Onze webhost is op grond van de overeenkomst die wij met hem hebben, verplicht de nodige voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen te nemen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

   

  Onze webshop is ontwikkeld met behulp van Shopify software, wij hosten onze webshop op een server in eigen beheer. Wij hebben de nodige voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen genomen als het gaat om uw persoonlijke gegevens, zoals SSL-codering en een sterk wachtwoordbeleid.

   

  E-mail en mailinglijsten

  Voor onze gewone zakelijke e-mail gebruiken we de e-maildiensten van onze webhost. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies of wijziging van uw gegevens te voorkomen. Onze webhost heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

   

  Doel van de gegevensverwerking

  Algemeen doel van de gegevensverwerking

  Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om onze diensten aan u te leveren. Dit betekent dat het doel van de verwerking van deze gegevens rechtstreeks verband houdt met de taak die u ons aanbiedt. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (gerichte) marketingdoeleinden. Als u informatie met ons deelt en wij deze informatie - niet op basis van een verzoek - gebruiken om later contact met u op te nemen, zullen wij u eerst om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld voor andere doeleinden dan het vervullen van boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten, een eed of een wettelijke verplichting. Automatisch verzamelde gegevens Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt uitsluitend verwerkt om u van dienst te zijn en/of onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie. Samenwerking bij fiscale en strafrechtelijke onderzoeken In sommige gevallen kunnen wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te delen om te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn wij verplicht hieraan te voldoen en bijstand te verlenen, maar wij zullen bezwaar maken op basis van de rechtmatige mogelijkheid.

  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bijhouden en opslaan totdat u ons laat weten dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Een dergelijke kennisgeving geldt ook als een verzoek om te worden vergeten. Wij zijn verplicht facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren vanwege relevante administratieve verplichtingen, deze informatie wordt veilig opgeslagen zolang de relevante termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Medewerkers hebben geen toegang meer tot uw klantprofiel en eventuele documenten die naar aanleiding van uw opdracht of taak zijn geproduceerd.

   

  Uw rechten

  Op basis van de toepasselijke wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van deze rechten en hoe u als betrokkene deze rechten kunt inroepen. Om misbruik te voorkomen, sturen wij facturen en kopieën van uw gegevens in principe alleen naar de e-mailadressen die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Indien u deze informatie op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, vragen wij u zich dienovereenkomstig te identificeren. We houden een administratie bij van ingevulde verzoeken, in geval van een verzoek om te worden vergeten zullen wij een administratie bijhouden van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die gestructureerd zijn in een machinaal leesbaar formaat op basis van gegevens classificaties die wij in ons systeem gebruiken.

  Recht op toegang

  U behoudt te allen tijde het recht op inzage in de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon. U kunt deze inzage vragen aan onze contactpersoon voor privacy. U ontvangt binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een aanvullende lijst van de verwerkers die deze gegevens verwerken, met vermelding van de categorieën waaronder wij deze gegevens opslaan.

  Recht op correctie

  U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon worden gecorrigeerd. U kunt deze rectificatie aanvragen bij onze contactpersoon voor privacy. U zult

  binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek ontvangen. Als uw aanvraag is goedgekeurd, sturen wij u per e-mail bij ons bekende adres, een bevestiging dat de informatie is gecorrigeerd.

  Recht op beperking van de verwerking

  U hebt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon. U kunt een dergelijke beperking vragen aan onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor de privacy. U ontvangt een antwoord op uw verzoek binnen 30 dagen. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een de bevestiging dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt totdat u ervoor kiest deze beperking ongedaan te maken.

  Recht op overdraagbaarheid

  U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, verwerkt door een derde partij van uw keuze. U kunt een dergelijk verzoek sturen naar onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacy kwesties. U ontvangt binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, zullen wij u via het bij ons bekende e-mailadres uw (persoonlijke) facturen of kopieën van gegevens die wij of derden over namens ons, hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat wij u in een dergelijk geval onze diensten niet meer kunnen aanbieden, omdat wij niet langer de vroegere gegevensbeveiliging kan garanderen.

  Recht op bezwaar en andere rechten

  U behoudt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. In het geval van een dergelijk bezwaar zullen wij elke verwerking van uw gegevens onmiddellijk staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en verwerkt. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën terugsturen van de persoonsgegevens die wij of derden namens ons tot dan toe hebben verwerkt, en de verwerking stopzetten daarna. U behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. We uw gegevens zodanig verwerken dat dit recht niet van toepassing is. Indien u van mening bent dat dit recht van toepassing is, gelieve vragen wij u contact op te nemen met onze Privacy Officer.

  Wijzigingen in het privacybeleid

  Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Deze pagina toont echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid. Moet een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de manier waarop wij nieuw verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon, zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen.

   

  Lyndo

  E-mail: info@lyndo.nl

  Gratis verzending

  Altijd snel en gratis geleverd in heel Nederland en België!

  Abboneer

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste Lyndo deals!

  24/7 Klantenservice

  Onze klantenservice is 24 uur per dag bereikbaar om jou vragen te beantwoorden!